SIERAKOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Początki ochrony dwóch wysp na Jeziorze Kłosowskim oraz buczyny nad Jeziorem Lutomskim, leżących dziś na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, sięgają  początków wieku XX, choć  formalnie rezerwatami stały się dopiero pod koniec lat 50. „Czaple Wyspy” są miejscem lęgowym rzadkich gatunków ptaków – m.in. kani czarnej, myszołowa zwyczajnego oraz kormorana szarego. Natomiast rezerwat „Buki nad  Jeziorem  Lutomskim”  to bukowy las rozciągający się szerokim na kilkadziesiąt metrów i długim na kilka kilometrów pasem, na stromym zboczu rynny wzdłuż południowo-zachodnich brzegów Jeziora Lutomskiego. Liczne tu jary i wąwozy, których dnem woda spływa do jeziora, nadają temu miejscu niezwykłego uroku. Spotkać tu można potężne drzewa, których wymiary przekraczają  często  600  cm  obwodu, a ich wiek szacuje się na około 300 lat.

Do takich urokliwych miejsc w Sierakowskim Parku Krajobrazowym należą też jar koło Chalina (dno porastają lasy mieszane, a zbocza las bukowy) oraz Dolina „Górskiego Potoku” – głęboko wcięta dolina (na południe od  Łężeczek),  przez  którą  płynie Strumień Białokoski, łączący Jezioro  Białokoskie z Jeziorem Chrzypskim.

Sierakowski Park Krajobrazowy to morenowe wzgórza, wydmy, doliny rzek i jeziorne rynny. Ponad  jedną  trzecią  jego  powierzchni  porastają lasy, pośród których leży 25 jezior polodowcowych. Północną część Parku, którego naturalną granicę stanowi Warta, prawie w całości porastają bory sosnowe. Południową – lasy liściaste i  mieszane, a pagórkowaty teren morenowy urozmaicają leżące w głębokich rynnach jeziora. Największym z nich, o powierzchni 304 ha, jest Jezioro Chrzypskie, najgłębszym – Jezioro Śremskie (45m), jedyna kryptodepresja w Wielkopolsce (jego dno znajduje się 6 m poniżej poziomu morza).

Rok powstania: 1991

Cel: ochrona polodowcowego krajobrazu o rzeźbie urozmaiconej wzgórzami   morenowymi, wydmami,  dolinami rzek i rynnami jeziornymi

Obszar: 30.413 ha

Rezerwaty:  „Czaple  Wyspy”, „Cegliniec”, „Mszar nad jeziorem Mnich”, „Buki nad Jeziorem Lutomskim”

Szlaki turystyczne:

Piesze:

–     Sieraków – rezerwat  „Buki nad Jeziorem Lutomskim” – Sośnia punkt widokowy – Kurnatowice – Prusim – Zatom Stary  – prom na Warcie – Zatom Nowy – Kukułka  – Jezioro Lichwińskie – Jezioro Bucharzewskie – Chojno – Mokrza (czerwony, 6  km)

–    Chrzypsko Wielkie – punkt widokowy Łężeczki  – Jezioro Białokoskie – Lubosz (18 km)

–    Nojewo – Jezioro Wielkie, Mylin – jezioro Krzemień – Tuchola  – Sieraków  – Marianowo – rezerwat  „Mszar nad jeziorem Mnich” – rezerwat  „Cegliniec” –  dalej przez Puszczę Notecką : Borowy Młyn, Kobusz i Piłka (żółty, 56 km)

–    Góra – Grobia  – Jezioro Jaroszewskie  – Sieraków – Jesionki – Lutom  – Lutomek  – do szlaku czerwonego (czarny, 19,3 km) .

–    Łężeczki – Chrzypsko Małe – jezioro Liśnia – do szlaku żółtego (czarny 7,7 km).

–    Kwilcz  – Rozbitek  – do szlaku czerwonego  – Chalin i dalej do Kłosowic (czarny, 16 km)

Rowerowe:

–   przez Puszczę Notecką i do Jaroszewa (czerwona, 44 km)

–   z Bucharzewa przez Sieraków do trasy wojewódzkiej R-8 Międzychód-Szamotuły (niebieska, 18 km)

–   z Tucholi przez Lutom do Góry (żółta, 21,7 km)

–   z Chorzępowa przez prom w Zatomiu do Ławicy (czarna, 7 km)

–   „Wokół jeziora Chrzypskiego” (8 km) – przez Chrzypsko Małe i koło  punktu widokowego w Łężeczkach

–   fragment Wojewódzkiej Trasy Rowerowej „Szlaku Stu Jezior”:   Prusim – Chalin – Góra – Jezioro  Wielkie – Sieraków  – Lesionki – Ryżyn – Chrzypsko Wielkie – Łężeczki  – Białokosz – Głuszyn (32 km)

Konne:

–   fragment  „Wilczego Szlaku”: Bucharzewo –  Sieraków – Prusim – Kamionna,

Wodne (kajakowe):

–   z Jeziora Chrzypskiego przez Jezioro Białeckie i Jezioro Lutomskie do Warty,

–   z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie przez Jezioro Ławickie i jezioro Janukowo do Jeziora Koleńskiego i Jeziora Bielskiego

–  Warta na długości powiatu międzychodzkiego ze stanicami w Międzychodzie i Sierakowie

Ścieżki przyrodnicze:

wytyczone zostały przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i prowadzą po terenach mu najbliższych; nie ma na nich tablic, kierunek wskazują strzałki na drzewach. Można nimi wędrować z pracownikami ośrodka lub samodzielnie z wypożyczoną w ośrodku książeczką – przewodnikiem. Zapoznają turystów m.in. z rzeźbą terenu, roślinnością Parku, ekosystemami tutejszych jezior:

– „Jary koło Chalina” – w kształcie pętli od dworu w Chalinie, nad jeziorem Chalinek;   na przystanku „Suchy Dąb” ustawiono jedyną tablicę – „leśne przedszkole” prezentujące zwierzęta Parku.

– „Nad Jeziorem Małym w Chalinie”: Chalin – Jezioro Małe – Chalin – poświęcona  tematyce jezior jako naturalnych zbiorników i stawom hodowlanym

– „W parku dworskim w Chalinie i nad Jeziorem Śremskim” – wiedzie skarpą nad Jeziorem Śremskim, a jej tematem jest zabytkowy drzewostan, w tym m.in. około 360-letnie platan klonolistny i kasztan jadalny oraz inne ciekawe okazy (m.in. dąb szypułkowy, chojna kanadyjska, modrzew europejski, robinia akacjowa)