SZLAK ROWEROWY

Okolice Chrzypska

Nowy szlak rowerowy niebieski.

Początek szlak bieże w  Chrzypsku Wielkim, prowadzi as­faltową drogą powiatową przy polach znane­go hodowcy tulipanów Bogdana Królika do Char­cie ( przy Ośrodku Leczenia Uzależnień w zabytkowym pałacu w stylu mauretańskim) i  Jabłonowa, dalej malowniczą drogą polną nad małymi jeziorkami do kolejnej drogi powiatowej, którą dojedzie do wsi Mylin (sklep spożywczy, plac zabaw dla dzieci przy remizie i świetlicy wiejskiej) , dalej do  szlaku zielonego na wschód od Chrzypska i wracamy do miejsca startu . Dłu­gość: ok. 9 km.

Nowy szlak rowerowy zielony.

Z Chrzypska Wielkiego jedziemy na wschód, naj­pierw zadrzewioną drogą wojewódzką, przez Śródkę (odrestaurowany pałac von Seydlitzów z pot. XIX w., możliwość zwiedzania po uzgodnieniu z dzisiejszym właścicielem) i Strzyżmin do Orla Wielkiego. Tam przy świetlicy wiejskiej znajduje się wiata odpo­czynkowa dla rowerzystów. Sklep spożyw­czy. Po drodze mija się duże i piękne jezioro Wielkie (266 ha powierzchni, głębokość do 42 m. ). Za Orlem szlak skręca na południe na piaszczystą drogę leśną. Przez las, przy jeziorach dociera się do leśniczówki Środ­ka, przy niej wigwam na imprezy plenerowe i miejsce odpoczynkowe. Dalej lasami prowadzi do nieczynnej linii kolejowej z wiaduktem o cieka­wej konstrukcji przy Chrzypsku Małym. Wiadukt na ceglanych podporach wznosi się na wysokości 16 metrów i jest wdzięcznym obiektem do pa­miątkowej fotografii. Szlak kończy się w Chrzyp­sku Małym przy zabytkowy m krzyżu przydrożnym, ufundowanym przez mieszkańców w latach 20-tych. Tam łączy się ze szlakiem czerwonym wokół jeziora Chrzypskiego, którym można powrócić do Chrzypska Wielkiego. Długość: ok. 11,6 km.

Odnowiony szlak rowerowy oznakowany na nowo kolorem czerwonym.

Szlak wiedzie wokół jeziora Chrzypskiego. Jezioro Chrzypskie – największe w powiecie, o powierzchni 322 ha, ma trzy wysepki i głębokość do 16 m. Południowy brzeg wysoko wypiętrzony (60 m. nad poziom jeziora). Szlak zaczyna się i kończy w Chrzypsku Wielkim, które jest siedzibą władz gminy. Droga powiatową udajemy się w kierunku na Kwilcz i jedziemy aż do rozjazdu drogi w kierunku na Pniewy. Tam skręcamy w lewo do wsi Łężeczki i stromym podjazdem kierujemy się do zlokalizowa­nego w Łężeczkach  najsławniejszego  na Pojezierzu Sierakowsko – Międzychodzkim punktu widoko­wego z charakterystycznym kamiennym grzybem. Pomnik – grzyb, odsłonięte w pierwszych minu­tach nowego tysiąclecia, jako pierwszy pomnik na świecie w XXI w. Pomnik powstał z inicjatywy Akademickiego Klubu Seniora PTTK z Poznania we współpracy z Dyrekcją Wielkopolskich Parków Krajobrazowych oraz władzami gminy Chrzypsko Wielkie. Upamiętnia rocznicę utworzenia Sierakowskiego Parku Krajobrazowego oraz rocznicę działalności Akademickiego Klubu Seniora PTTK z Poznania. Kształt grzyba i liczba 63 nawiązują do symboliki AKS, który założyli w 1963 roku działacze Zrzeszenia Studentów Polskich i Mię­dzyuczelnianego Oddziału PTTK. Szlak zaczyna się i kończy w Chrzypsku Wielkim, które jest siedzibą władz gminy. Stąd albo po wschodniej albo po zachodniej stronie mija się jezioro Chrzypskie.  Odcinek po zachodniej stronie biegnący najpierw przez wieś  Łężeczki przebiega po drodze wojewódzkiej wspólnie z czarnym Szla­kiem Stu Jezior (SSJ), dalej odbiega od niego przy Ośrodku Wypoczynkowym klubu „Posnania” (możliwość zakwaterowania, kryty basen) i nad malowniczymi brzegami  wiedzie piaszczystą lesna droga do wsi Chrzypsko małe , skąd drogą asfaltową powracamy do Chrzypska Wielkiego. Na całej trasie wiele kwa­ter agroturystycznych i pensjonatów oraz nie­wielkich ośrodków wypoczynkowych. W Chrzypsku Wielkim – zagospodarowana plaża z pełnym zapleczem, boiskami, kampingiem i kwatery agroturystyczne. W Chrzypsku Wielkim można zwiedzić zabytkowy gotycki kościół pw. Św. Wojciecha z pocz. XVII wieku. Organizowane są festyny gminne „Dni wędzonej sielawy”, a największą atrakcją są co­roczne kilkudniowe imprezy w gospodarstwie B. Królika w pierwszych dniach maja, pod hasłem „Tulipany zapraszają”. Od niedawna entuzjaści kolejnictwa umożliwiają też przejażdżką drezyna­mi po nieczynnych odcinkach linii kolejowej od Sierakowa aż do wiaduktu w Chrzypsku Małym. Długość szlaku: ok.8,53 km.