DOLINA GÓRSKIEGO POTOKU

Na południe od wsi Łężeczki głęboko wciętą doliną płynie strumień Białokoski, połączenie jez. Białokoskiego i jez. Chrzypskiego. Strumień płynie głęboką doliną, a wartki nurt i spieniona woda uderzająca w głazy, tworzą wrażenie żywiołu i pierwotnego piękna krajobrazu nienaruszonego cywilizacją Znaczny spadek, liczne głazy w korycie, nie zamarza nawet w mroźne zimy;