REGULAMIN

REGULAMIN POBYTU W POKOJACH GOŚCINNYCH U BABY JAGI

Witamy Państwa serdecznie w naszym obiekcie i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa wszystkich naszych gości.

1.Po przybyciu do naszego obiektu, prosimy Państwa o zgłoszenie się do gospodarzy w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt. Należność, jest regulowana gotówką wraz z meldunkiem.

2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy o godz. 14.00 następnego dnia. Przyjazd gości przed rozpoczęciem doby i wyjazd po jej zakończeniu, jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu tych godzin z gospodarzami i nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi opłatami.

3. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, który jest dostarczany klientowi mailem lub sms-em ,po odnotowaniu wpłaty zadatku przez gościa, w wysokości 30% wartości pobytu ( bez kosztów ewentualnego wyżywienia) dla pobytów powyżej 3 dniowych i 100% wartości pobytu ( bez kosztów ewentualnego wyżywienia) dla pobytów do 3 dni. Kwota wpłaty za pobyt powyżej 3 dni nie może być jednak niższa jak 100 zł. Wyjątek stanowią pobyty specjalne, świąteczne czy zorganizowane dla określonej grupy osób, które należy opłacić w wysokości 50% wartości całej imprezy. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu podczas meldowania – gotówką.

4.Wpłacony zadatek za pobyt do 3 dni i pobyt powyżej 3 dni nie podlega zwrotowi, jeżeli rezygnacja z pobytu została zgłoszona później niż 90 dni od daty zgłoszenia do dnia rozpoczecia pobytu.

5.W przypadku niewykorzystania całości ,części pobytu lub rezygnacji z pobytu w dniu przyjazdu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

6. Gość ma obowiązek używania pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku. Gość bez zgody waścicieli, nie może dokonywać żadnych zmian w umeblowaniu pokoju.W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować  tak , by nie zakłócać wypoczynku innym gościom. Przebywanie na terenie obiektu osób zaproszonych przez gościa jest możliwe po poinformowaniu o tym gospodarza obiektu, lecz odwiedzający muszą opuścić teren obiektu nie późnij niż o godz.22.00 . Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem.

7. Zachowanie osób korzystających z naszych usług,  nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości .Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

8. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy to również łazienek i balkoników na które wychodzi się bezpośrednio z pokoi na piętrze).

Dla osób palących wyznaczone są miejsca znajdujące się na krytym tarasie i przed budynkiem.

9.Drzwi wejściowe, drzwi do poszczególnych pokojów, do łazienek i szaf znajdujących się na korytarzu ,otwierane są za pomocą kluczy wydawanych klientowi w dniu przyjazdu do obiektu i opłaceniu pobytu. Klucze należy zwrócić gospodarzowi w dniu wyjazdu. Jeżeli doszło do zgubienia lub zniszczenia kluczy, ze względów bezpieczeństwa o fakcie zgubienia kluczy prosimy niezwłocznie powiadomić gospodarzy. Opłata za zgubienie bądź zniszczenie kluczy wynosi 100 zł.

10.Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

11.Obiekt przyjmuje gości ze zwierzętami domowymi za odpłatnością wskazaną w cenniku.

12.Właścicel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.

13.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe , zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego w tym zwłaszcza używania kuchenek na gaz propan-butan a także przygotowywania posiłków związanych z ich termiczną obróbką niezależnie od sposobu podgrzewania czy gotowania potraw.

14.Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

15.Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości.

16.Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa. Postój na terenie obiektu jest bezpłatny. Obiekt i jego gospodarz, nie odpowiadają za szkody wyrządzone w pojeździe stojącym na terenie obiektu ,przez gościa, osoby trzecie , czy działanie sił wyższych.

17.Gospodarz obiektu zobowiązany jest:

– zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz tajemnicy informacji o przebywających w nim gościach,

– bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie,

– wykonywać czynności związane z naprawą urządzeń znajdujących się w pokoju podczas nieobecności gości, bądź w ich obecności jeśli wyrażą takie życzenie;

18. Wniesienie przez Kienta opłaty za pobyt ( dotyczy to również , przedpłaty ) , jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z  niniejszym regulaminem i przyjęciem jego treści do wiadomości i stosowania.

 

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych warunków pobytu w naszym obiekcie. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu i z wypoczynku. Życzymy miłych wrażeń i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Pokoi Gościnnych u Baby Jagi.